Påverkningar

I världen kan en drabbas av sjukdomar och/eller droger som ger effekter. Det bör spelas ut på. Dessa påverkningar är för att skapa konfliktspel men även dra in andra yrkeskategorier eller andra grupper av folk som kan drabbas av påverkningen. Det är även för läkare, forskare och andra grupperingar som känner till nedanstående information att behöva ta del av för att kunna identifiera och ge diagnoser till de med en påverkan av någon form. Det finns många tillstånd och sjukdomar som kan drabba en i en farlig värld där de forna makthavarna släppt lös sina hemskaste vapen mot varandra. Arrangörer kommer att informera dig om du drabbas, ditt tillstånd och dina symtom samt bidra med props för att eventuellt visualisera det du drabbats av.

SJUKDOMMAR

Svarta febern

Symptom: Första stadiet är illamående och kräkningar. Det kan än så länge vara svårt att vara helt säker när en ställer en diagnos då konsumering av dåligt vatten ger samma symptom. Andra symptomet är diarré samt att den drabbade är mottaglig för andra sjukdomar (immunförsvaret slås ut). Vid dessa stadier så behövs behandling och den kända behandlingen är Rad Away. Får den drabbade ingen behandling så dör denne då hens inre organ slås ut. Svarta febern drabbas du av om du går till platser där det finns hög nivå av radioaktivitet samt får i dig något som exempelvis vatten som har en hög nivå av radioaktivitet. I Bockaby så drabbas du av Svarta febern om du oskyddad beger dig in i betonghuset samt dricker av vattnet i bäcken utan filtrering en längre period.

Röda Ögat

Symptom: Om du är drabbad av Röda ögat så har du blodsprängda kliande röda ögon. Röda ögat är väldigt smittsamt och därför rekommenderas det att den drabbade sätts i karantän. Om den drabbade sätt i karantän går det oftast över av sig självt och det kan ta mellan ett till flera dygn. Det går att lindra med salvor som ens lokala läkare kan ordna fram och då går läkeprocessen fortare. Om smittan sprids så blir folk infertila. Det är därför som Katedralens Barn fruktar sjukdomen och anser den vara värst av alla.

Gråkoppor

Symptom: Sjukdomen ger gråa utslag på hela kroppen. Det går att råda bot på utslagen med en salva från ens lokala läkare. Men sprider sig utslagen på hela kroppen sägs det att den drabbade förvandlas till en gast eller meta-varelse. Detta har skapat stor rädsla bland folket för denna sjukdom. I vissa fall har drabbade dödats av pöbeln och sedan har kroppen bränts.

Mutansjukan- sjukdomen

Symptom: Drabbas av blindhet i korta stunder, hostar och blöder från munnen, tappar känseln i kroppen för en kort stund och det händer att den drabbade svimmar ibland. Symptomen är upprepande fram tills dess att den drabbade dör. Det behövs ett ordentligt botemedel för att bli frisk. Ingredienserna är en ovanlig svamp som har upphittats runt om Bockaby. Svampen har en unik egenskap att binda ämnen. Det behövs mutantblod då de har en regenererande förmåga och som dessutom stärker immunförsvaret. Det är därför som sjukdomen X i folkmun har fått namnet Mutantsjukan. Det är dock missvisande då mutantblodet hjälper till att få den drabbade att tillfriskna och är inte orsaken till sjukdomen. Mutantsjukan är en ny sjukdom och har enbart funnits i ett år som dokumenterad iakttagelse.

RÖK

Ödmarken är fylld av faror. Gammla vapen och substanser som har fått stå över tiderna. Dessa kan vara farliga, och även här är fallet med de ångor som man kan drabbas av. Då det utlöses av en olycka, vid en fälla eller medvetet som en attack med vapen. Hamnar du i röken eller känner du lukten av denna så är du påverkad. Effekten är att du blir förgiftad, har svårt att andas och behöver söka vård ingame. Dessa är färgglada och svåra att missa.

DROGER

Upphöjelsen

Drogen är inte särskilt gammal och finns oftast i kulter. Dess nyckfulla natur gör att den påverkade kan drabbas av olika effekter. Den har slagit sig ut kraftfullt på marknaden men oftast är det en kultist som distribuerar drogen och vill gärna värva köparen. Det är lätt att fastna i beroende på denna drog. När du tar denna drog så skall du få dra en lapp för att se vilken effekt som du drabbas av just den gången. Lapparna ska finnas med den som säljer/ger drogen till dig.

Jet

Drogen ger ett väldigt rus och du blir speedad. Du kan inte sitta still och allt ska ske snabbt. Vanliga företeelser är att den påverkade springer, pratar fort och vill gärna ta snabba beslut. Effekten varar mellan 15 – 30 minuter. Efter det blir den påverkade trött och dåsig. Takten blir sakta och den påverkade vill hellre ta de långsamt. Effekten varar ca 15 – 30 minuter.

Psycho

Den påverkade blir aggressiv och modig. Drogen ger en adrenalinrush. Den påverkade upplever heller inte smärta men det innebär inte att kroppen inte orkar hålla ut mot den skada som åsamkats mot den. Men den påverkade påverkas inte av smärtan som den eventuellt drabbas av. Effekten varar ca 15 – 30 minuter.

Buffout

Den påverkade blir starkare och tåligare av denna drog. Under tiden som en är påverkad så får den ett extra kroppspoäng. Effekten varar ca 15 – 30 minuter.

Mentats

När en tar Mentats så höjer denne sitt intellekt och tankeförmåga. Mer genomtänkta beslut kan göras samt att minneskapaciteten ökar. Effekten varar ca 15 – 30 minuter.

MEDICINER

Rad Away

Medicinen rensar kroppen på radioaktivitet/Svarta febern.

Rad X

Medicinen gör dig tålig mot strålning och ger en möjlighet att gå in på platser där strålningen är hög, som exempelvis betonghuset i Bockaby. Det är dock inte rekommenderat att stanna för länge då Rad X inte gör en immun mot strålning. Det är rekommenderat att ta en Rad Away efteråt.

Vaccin X

Vaccinet är mot Mutantsjukan. Det innehåller blod från en mutant, en helande ört och en svamp som kan binda dessa ämnen.

ÖVRIGT

Salvor och dekokter finns i den lokala läkarstationen för olika krämpor eller annat tillstånd som nämnts eller inte. Rådfråga din lokala läkare.