Meta

Förändringen kom till världen; veckorna efter det Stora Kriget så härskade det svarta regnet över allt och aska, sot och radioaktiva element dödade tusentals med djurarter, växter och mikro-organismer. Världen förvandlades till en steril ofruktbar ödemark med områden av smittad muterad natur och radioaktiva vattendrag. Naturen, djuren och även människor som utsattes för det svarta regnet förändrades dramatiskt, mutationer uppstod av den mix av kemikalier och den starka radioaktivitet som fanns i vattnet och genom detta så uppstod Metavarelserna.
 
Metavarelser kommer i två grupper, Metamänniskor och Metadjur: I båda fallen så har radioaktiva mutationer ändrat deras fysiologi fullständigt. Metamänniskor kommer i många olika former, men de är oftast mycket längre och muskulösare än vanliga människor, har (oftast) grön, grå, eller gulaktig hud, är immuna mot sjudomar och strålning, och är begåvade med övermänsklig styrka och uthållighet. Meta är helt sterila, men snabb förnyelse av sina celler gör dem praktiskt taget biologiskt odödliga (men inte immuna emot en våldsam död).
 
Även om metamänniskor inte kommer att dö av de normala effekterna av åldrande så är de benägna till senilitet, vilket oftast leder dem till att engagera sig i psykotiska, aggressiva attacker mot andra människor och andra varelser. Det finns även fall där Metamänniskor utväcklat grövre mutationer, som tex tentakler, flera kroppsdelar, andra utväxter på kroppen eller tex fortsatt växa i längd, storlek och muskelmassa. Iakttagelser av metamänniskor så stora som 5-6meter har gjorts ute i ödemarken.
 
Bristen av mat har gjort att många metamänniskor börjat hänge sig till kannibalism och det finns många berättelser om hur metamänniskor kidnappat män, kvinnor och barn ifrån olika bosättningar. Metamänniskornas utseende och styrka har gjort att det är ytterst sällan de accepteras i vanliga bosättningar, men i mindre sådana förekommer det undantag.

REGLER
 
En meta har en hälsa på 5 poäng, även kallat för fem kroppspoäng.
 
En meta tål fyra slag med ett vapen men efter fem träffar så är metan utslagen och som utslagen behöver du ta det lugnt för att låta skadorna regenerera.
 
Tre träffar från ett skjutvapen gör att metan är utslagen och behöver ta det lugnt för att låta skadorna regenerera.
 
Som utslagen behöver du lugn och ro för att låta kroppen regenerera. Som utslagen kan en på sin höjd kräla, stappla framåt för att således få hjälp och vård. En meta regenererar 1 kp per halvtimme. Men om metan får läkarvård så går det fortare och då regenererar en meta 2 kp per halvtimme. Det är fullt tillåtet att spela ut skada betydligt längre än det som har listats, det rekommenderas varmt. Viktigt att tänka på är att dessa regler gäller meta.