Katedralens barn

Katedralens Barn har drabbats av stora förluster när flertalet soldater och troende förlorade sitt liv när Blodsjävlarna tågade in i Katedralen. De var många och organiserade men det räckte inte mot Kung Carls horder av Blodsjävlar. Men Katedralens Barn har inte låtit det hindra dem i sin övertygelse.
 
I alla utposter och bosättningar så har ordet om kriget lett till fler anhängare. Rädsla har drivit folk till tron men mest har det gett hopp till anhängarna då ordet färdats snabbt om att en utvald har kommit till världen. Nattens Furste har gett sitt utvalda barn till de troende för att skydda dem mot det oheliga ljuset.
 
Någonstans långt norrut så ligger bosättningen Katedralen. Från denna by kom Fader Johannes till Byn för 25 år sedan. Fader Johannes började omedelbart predika Katedralens tro i Byn. -Världen hade för många år sedan förintats genom den Heliga Elden, detta på grund av människans girighet, korruption och själviskhet.
 
-Men genom förintelsen gavs också människan en ny chans, en chans till en bättre värld och ett nytt liv. -Ljuset! Ljuset förintade människan och det är därför vi i mörkret hör hemma. Genom att förkasta ljuset och söka Nattens Furstes skydd kan alla människans barn ledas in i en tid av enighet och fred. -Nattens Furste kommer med Enighet, vilket leder till återfödelsens nexus, där alla värdiga kommer att döpas i Furstens heliga sav och bli återfödda som den nya ålderns människor och för evigt leva i en ålder av fred, där krig och lidande inte har en plats. Katedralens noviser och präster döljer sina ögon undan ljusets sken med hjälp av en symbolisk tygbit eller annat skydd över sina ögon. Nattens aktiviteter är heliga och man skall alltid söka att följa Nattens Furstes bud.
 
Dessa är:

1. Du skall för alla proklamera din tro. Nattens Furste är den nya ålders gud och han kommer med Enighet och Fred till alla värdiga.
 
2. Ta hand om din flock. Visa medkänsla för alla i din flock. Ge vård och hjälp de du kan. Alla är lika inför Nattens Furste.
 
3. Endast en Fader/Moder eller en äldste kan avgöra om du är värdig att skaffa barn. Världen är en ljus plats och innan Mörkrets välsignelse så är det bara grymt att låta barn vakna till liv. Skaffa enbart barn efter du tagit del av den heliga saven.
 
4. Dina barns synder är även dina. En korrekt uppfostran är det viktigaste som finns. Låt barnen bo hemma tills den dag dom är redo för att vandra ut i världen i mörkrets härlighet.
 
5. Hedra alltid den by där du bor. Lyd lagarna, för dom skapar ordning och Enighet. Enighet är det viktigaste som finns, för det är mörkrets lag.
 
6. Du är förbjuden att ta någons liv. Endast dom som levt länge och följt mörkrets bud har den rätten. Din fader eller de äldsta är de enda som kan kalla en Jakt över den som begått synd.

KATEDRALEN NU

För tre år sedan blev Katedralen anfallen av Blodsjävlarna som svar på en längre infekterad konflikt mellan de två grupperna och bosättningen belägrades. Under belägringen så nådde Blodsjävlarna fram till själva Katedralen varpå ett stort mörker drabbade himmeln och en stor hord av gastar föll över såväl Tempel soldater såsom blodsbröder. Det sägs att när blodsbrödernas ledare Kung Carl själv skulle öppna Katedralens portar så fann han dem redan öppna och att Nattens Furste uppstigit från sin eviga tron. Katedralen är idag centrum för ett nytt gastbälte och varken Nattens Furste eller Kung Carl har synts till sedan stridens slut.