Posten

POSTEN- NU

Posten har fallit, åtminstone så som den en gång var. Blodsjävlarna hade länge förberett sig för det sista slaget och Posten hade inte en chans när det väl kom. Många postmän och kvinnor stukade under men en del hann fly till utposter och bosättningar som ännu inte nåtts av Blodsjävlarnas skoningslösa frammarsch.
 
Det finns de av Posten som fortfarande kämpar mot Blodsjävlarna, som vägrar att kuvas och försvinna. De har samlat sig och försöker slå ut mindre grupper av Blodsjävlar för att sakta försöka driva tillbaka dem till sina marker.
 
Men det finns även de som tagit upp ett neutralt flagg och som gått tillbaka till det Posten ursprungligen var – brevbärare. De vandrar mellan utposter och bosättningar för att leverera brev och skyddar inte längre konvojer som beväpnad eskort.
 
Och återigen andra av de överlevande har istället valt att bli mer som legoknektar som för kaps skyddar konvojer och resesällskap men fortfarande bärandes på postens symboler och dess uniformer.
 
Med andra ord – Posten är splittrad..

 

POSTEN- DÅ

Långt från Bockaby, långt bort i Öst så har Posten sitt huvudfäste. Baserat på en organisation som fanns i den gamla världen innan Det Stora Kriget, så existerar nu posten som en halv militär gruppering med syfte att skydda resande handelsmän och deras gods undan från ödelandets alla faror. Posten som organisation har genomgått flera olika förändringar i både syfte och utformning under åren, idag sysslar man t.ex. inte bara med karavanbeskydd, utan man har även upprättat permanenta utposter i olika bosättningar och bär även bud mellan dessa bosättningar.
 
Genom olika sammanstötningar med fientliga grupper i ödemarken som tex slavare och banditer så har posten nödgats att utveckla sin militära sida och idag anses posten ha en av de största militära styrkorna. Det är inte ovanligt att mindre bosättningar ber posten om en utpost just för det beskydd en sådan utpost innebär. Exakt vilka följder detta kommer att få, eller hur postens högkvarter kommer att hantera detta är ännu okänt.
 
Att vara en så kallad Postman är en stor ära och endast rekryter med god kondition accepteras. Så väl kvinnor som män är välkomna, men man tillåter vanligen inte Gastar eller Meta. Alla postmän bär uniform som pryds av Postens eviga symbol, en trumpet med en konungakrona över. Likt de postmän som fanns innan Det Stora Kriget så bär alla postmän även just en trumpet för att kunna blåsa till alarm vid fara. Postens snabba växtkraft har dock gjort att postuniformer är mer sällsynta i mindre utposter och att många postmän i sådana områden enbart bär postens symbol och trumpet.
 
Postens huvudkvarter är ett stort komplex som sägs ha varit en väldigt viktigt plats i den gamla världen och det är tydligt att det varit en stor handelspunkt då byggnaden pryds av flertalet stora portar oftast med metaliska ramper så att handelskaravanerna enkelt kan ta sig in i byggnaden. Själva byggnaden i sig är skyddad av en stor metalliskmur konstruerad av enorma metaliska lådor, som omgärdar hela området. Då muren är nästan sex meter hög så är den en imponerande syn.

POSTENS HIERARKI

Posten styrs av en Överpostdirektör, den nuvarande heter Magnus Blixt
 
Under Överpostdirektören finns Generaldirektörerna som är fyra till antal och som kort och gott kallas för Generalerna. Generalerna överser var sitt område inom postens fullständiga distrikt som området kallas där dem skyddar handel och har sina utposter.
 
Under Generalerna finns postkaptenerna och postcheferna. Postkaptener har ansvaret för individuella karavaner och postcheferna är ledarna för de olika utposterna. I visa fall så kan en Postkapten även vara postchef.
 
Under Postkaptenerna/Postcheferna finns postens Postmän vars män och kvinnor är stommen av organisationen.